Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља 

Музичка уметност 

Назив студијског програма

Извођачке уметности

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Извођачке уметности могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности; 

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем подручја музички извођач (у складу са модулом (подмодулом) за који кандидат конкурише ‒ пијаниста, флаутиста, кларинетиста, трубач, виолиниста, виолиста, или виолончелиста) и положен испит за проверу склоности и способности. Испиту за проверу склоности и способности може да приступи и кандидат без завршене средње музичке школе, уколико положи допунске испите предвиђене Статутом Факултета.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник

Могућност наставка студија

Након  завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије.

 

 

Р.бр.

Р.бр.

Р.бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

Сем.

Број

часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

СВИ МОДУЛИ

1.

/

/

УМС15

Солфеђо 1

1

3

3

2.

/

/

УМХА16

Хармонија 1

1

2

2

3.

/

/

УМД17

Дириговање 1

1

2

2

4.

/

/

УМХ18

Хор 1

1

1

1

5.

/

/

УМИЗ1

Изборна група 1

1

/

3

/

/

/

/

УМИЗ1ПМИ11

Познавање музичких инструмената 1

1

2

3

/

/

/

/

УМИЗ1ОН12

Основи 

нотографије 1

1

2

3

МОДУЛ - КЛАВИР

/

6.

/

УМКВ11

Kлавир 1

1, 2

1

0

/

7.

/

УМКД12

Клавирски дуо 1

1

2

2

/

8.

/

УМКТ13

Корепетиција с читањем с листа 1

1

2

2

/

9.

/

УМКП14

Концертна пракса 1

1, 2

3

0

/

10.

/

УМПС19

Психологија 1

1

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

11.

/

УМОРК13

Оркестар 1

1

3

3

/

12.

/

УМАС19

Анализа стилова 1

1

2

2

/

13.

/

УМПОД12

Познавање оркестарских деоница 1

1

2

2

/

14.

/

УМКПД14

Концертна пракса 1

1, 2

3

0

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

15.

УМФЛ111

Флаута 1

1, 2

2

0

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

16.

УМКЛ112

Кларинет 1

1, 2

2

0

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

17.

УМТР113

Труба 1

1, 2

2

0

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

18.

/

УМОРК13

Оркестар 1

1

3

3

/

19.

/

УМАС19

Анализа стилова 1

1

2

2

/

20.

/

УМПОГ12

Познавање оркестарских деоница 1

1

2

2

/

21.

/

УМКПГ14

Концертна пракса 1

1, 2

3

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

22.

УМВН111

Виолина 1

1, 2

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

23.

УМВЛ112

Виола 1

1, 2

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

24.

УМВИ113

Виолончело 1

1, 2

2

0

СВИ МОДУЛИ

25.

/

/

УМС25

Солфеђо 2

2

3

3

26.

/

/

УМХА26

Хармонија 2

2

2

2

27.

/

/

УМД27

Дириговање 2

2

2

2

28.

/

/

УМХ28

Хор 2

2

1

1

29.

/

/

УМИЗ2

Изборна група 2

2

/

3

/

/

/

/

УМИЗ2ПМИ21

Познавање музичких инструмената 2

2

2

3

/

/

/

/

УМИЗ2ОН22

Основи 

нотографије 2

2

2

3

МОДУЛ - КЛАВИР

/

30.

/

УМКВ21

Kлавир 1

1, 2

1

22

/

31.

/

УМКД22

Клавирски дуо 2

2

2

2

/

32.

/

УМКТ23

Корепетиција с читањем с листа 2

2

2

2

/

33.

/

УМКП24

Концертна пракса 1

1, 2

3

4

/

34.

/

УМПС29

Психологија 2

2

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

35.

/

УМОРК23

Оркестар 2

2

3

3

/

36.

/

УМАС29

Анализа стилова 2

2

2

2

/

37.

/

УМПОД22

Познавање оркестарских деоница 2

2

2

2

/

38.

/

УМКПД24

Концертна пракса 1

1, 2

3

4

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

39.

УМФЛ211

Флаута 1

1, 2

2

20

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

40.

УМКЛ212

Кларинет 1

1, 2

2

20

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

41.

УМТР213

Труба 1

1, 2

2

20

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

42.

/

УМОРК23

Оркестар 2

2

3

3

/

43.

/

УМАС29

Анализа стилова 2

2

2

2

/

44.

/

УМПОГ22

Познавање оркестарских деоница 2

2

2

2

/

45.

/

УМКПГ24

Концертна пракса 1

1, 2

3

4

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

46.

УМВН211

Виолина 1

1, 2

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

47.

УМВЛ212

Виола 1

1, 2

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

48.

УМВИ213

Виолончело 1

1, 2

2

20

Укупно часова активне наставе

43,42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА 

СВИ МОДУЛИ

49.

/

/

УМС34

Солфеђо 3

3

3

3

50.

/

/

УМКМ35

Камерна музика 1

3, 4

2

0

51.

/

/

УММН36

Методика музичке наставе 1

3

3

3

52.

/

/

УМХ37

Хор 3

3

1

1

53.

/

/

УМИМ38

Историја музике 1

3

2

2

54.

/

/

УМИЗ3

Изборна група 3

3

/

2

/

/

/

/

УМИЗ3ХА31

Хармонија 3

3

2

2

/

/

/

/

УМИЗ3Д32

Дириговање 3

3

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

55.

/

УМКВ31

Kлавир 2

3, 4

1

0

/

56.

/

УМКТ32

Корепетиција с читањем с листа 3

3

2

2

/

57.

/

УМКП33

Концертна пракса 2

3, 4

3

0

/

58.

/

УМПД39

Педагогија 1

3

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

59.

/

УМОРК33

Оркестар 3

3

3

3

/

60.

/

УМПОД32

Познавање оркестарских деоница 3

3

2

2

/

61.

/

УМКПД314

Концертна пракса 2

3, 4

3

0

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

62.

УМФЛ311

Флаута 2

3, 4

2

0

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

63.

УМКЛ312

Кларинет 2

3, 4

2

0

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

64.

УМТР313

Труба 2

3, 4

2

0

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

65.

/

УМОРК33

Оркестар 3

3

3

3

/

66.

/

УМПОГ32

Познавање оркестарских деоница 3

3

2

2

/

67.

/

УМКПГ314

Концертна пракса 2

3, 4

3

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

68.

УМВН311

Виолина 2

3, 4

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

69.

УМВЛ312

Виола 2

3, 4

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

70.

УМВИ313

Виолончело 2

3, 4

2

0

СВИ МОДУЛИ

71.

/

/

УМС44

Солфеђо 4

4

3

3

72.

/

/

УМКМ45

Камерна музика 1

3, 4

2

4

73.

/

/

УММН46

Методика музичке наставе 2

4

3

3

74.

/

/

УМХ47

Хор 4

4

1

1

75.

/

/

УМИМ48

Историја музике 2

4

2

2

76.

/

/

УМИЗ4

Изборна група 4 

4

/

2

/

/

/

/

УМИЗ4ХА41

Хармонија 4

4

2

2

/

/

/

/

УМИЗ4Д42

Дириговање 4

4

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

77.

/

УМКВ41

Kлавир 2

3, 4

1

22

/

78.

/

УМКТ42

Корепетиција с читањем с листа 4

4

2

2

/

79.

/

УМКП43

Концертна пракса 2

3, 4

3

4

/

80.

/

УМПД49

Педагогија 2

4

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

81.

/

УМОРК43

Оркестар 4

4

3

3

/

82.

/

УМПОД42

Познавање оркестарских деоница 4

4

2

2

/

83.

/

УМКПД414

Концертна пракса 2

3, 4

3

4

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

84.

УМФЛ411

Флаута 2

3, 4

2

20

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

85.

УМКЛ412

Кларинет 2

3, 4

2

20

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

86.

УМТР413

Труба 2

3, 4

2

20

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

87.

/

УМОРК43

Оркестар 4

4

3

3

/

88.

/

УМПОГ42

Познавање оркестарских деоница 4

4

2

2

/

89.

/

УМКПГ414

Концертна пракса 2

3, 4

3

4

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

90.

УМВН411

Виолина 2

3, 4

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

91.

УМВЛ412

Виола 2

3, 4

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

92.

УМВИ413

Виолончело 2

3, 4

2

20

Укупно часова активне наставе

45,42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА 

СВИ МОДУЛИ

93.

/

/

УМАМД55

Анализа музичког дела 1

5

2

2

94.

/

/

УМИМ56

Историја музике 3

5

2

2

95.

/

/

УМКМ58

Камерна музика 2

5, 6

2

0

96.

/

/

УММН59

Методика музичке наставе 3

5

3

3

97.

/

/

УМЕН50

Енглески језик 1

5

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

98.

/

УМКВ51

Клавир 3

5, 6

1

0

/

99.

/

УММК52

Методика наставе клавира 1

5

1

2

/

100.

/

УМКП53

Концертна пракса 3

5, 6

3

0

/

101.

/

УМС54

Солфеђо 5

5

3

3

/

102.

/

УМХ57

Хор 5

5

1

1

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

103.

/

УМОРК53

Оркестар 5

5

3

3

/

104.

/

УМПС57

Психологија 1

5

2

2

/

105.

/

УММНД52

Методика наставе 

дувачких инструмената 1

5

1

2

/

106.

/

УМКПД54

Концертна пракса 3

5, 6

3

0

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

107.

УМФЛ511

Флаута 3

5, 6

2

0

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

108.

УМКЛ512

Кларинет 3

5, 6

2

0

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

109.

УМТР513

Труба 3

5, 6

2

0

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

110.

/

УМОРК53

Оркестар 5

5

3

3

/

111.

/

УМПС57

Психологија 1

5

2

2

/

112.

/

УММНГ52

Методика наставе 

гудачких инструмената 1

5

1

2

/

113.

/

УМКПГ54

Концертна пракса 3

5, 6

3

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

114.

УМВН511

Виолина 3

5, 6

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

115.

УМВЛ512

Виола 3

5, 6

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

116.

УМВИ513

Виолончело 3

5, 6

2

0

СВИ МОДУЛИ

117.

/

/

УМАМД65

Анализа музичког дела 2

6

2

2

118.

/

/

УМИМ66

Историја музике 4

6

2

2

119.

/

/

УМКМ68

Камерна музика 2

5, 6

2

4

120.

/

/

УММН69

Методика музичке наставе 4

6

3

3

121.

/

/

УМЕН60

Енглески језик 2

6

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

122.

/

УМКВ61

Клавир 3

5, 6

1

22

/

123.

/

УММК62

Методика наставе клавира 2

6

1

2

/

124.

/

УМКП63

Концертна пракса 3

5, 6

3

4

/

125.

/

УМС64

Солфеђо 6

6

3

3

/

126.

/

УМХ67

Хор 6

6

1

1

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

127.

/

УМОРК63

Оркестар 6

6

3

3

/

128.

/

УМПС67

Психологија 2

6

2

2

/

129.

/

УММНД62

Методика наставе 

дувачких инструмената 2

6

1

2

/

130.

/

УМКПД64

Концертна пракса 3

5, 6

3

4

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

131.

УМФЛ611

Флаута 3

5, 6

2

20

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

132.

УМКЛ612

Кларинет 3

5, 6

2

20

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

133.

УМТР613

Труба 3

5, 6

2

20

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

134.

/

УМОРК63

Оркестар 6

6

3

3

/

135.

/

УМПС67

Психологија 2

6

2

2

/

136.

/

УММНГ62

Методика наставе 

гудачких инструмената 2

6

1

2

/

137.

/

УМКПГ64

Концертна пракса 3

5, 6

3

4

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

138.

УМВН611

Виолина 3

5, 6

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

139.

УМВЛ612

Виола 3

5, 6

2

20

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

140.

УМВИ613

Виолончело 3

5, 6

2

20

Укупно часова активне наставе

43,42

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

СВИ МОДУЛИ

141.

/

/

УМАМД74

Анализа музичког дела 3

7

2

2

142.

/

/

УМИМ76

Историја музике 5

7

2

2

143.

 

 

УМКМ75

Камерна музика 3

7, 8

2

0

144.

/

/

УМЕН79

Енглески језик 3

7

2

2

145.

/

/

УМИЗ7

Изборна група 6

7

/

2

/

/

/

/

УМИЗ7ПУ71

Психологија 

уметности 1

7

2

2

/

/

/

/

УМИЗ7ИН72

Информатика у уметности 1

7

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

146.

/

УМКВ71

Клавир 4

7, 8

1

0

/

147.

/

УММК72

Методика наставе клавира 3

7

1

2

/

148.

/

УМКП73

Концертна пракса 4

7, 8

3

0

/

149.

/

УМАС78

Анализа стилова 1

7

2

2

/

150.

/

УМХ77

Хор 7

7

1

1

/

151.

/

УМИЗ5

Изборна група 5

7

/

2

/

/

151(1).

/

УМИЗ5КТ51

Контрапункт 1

7

2

2

/

/

152(2).

/

УМИЗ5О52

Оркестрација 1

7

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

152.

/

УМОРК73

Оркестар 7

7

3

3

/

153.

/

УМПД78

Педагогија 1

7

2

2

/

154.

/

УММНД72

Методика наставе 

дувачких инструмената 3

7

1

2

/

155.

/

УМКПД714

Концертна пракса 4

7, 8

3

0

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

156.

УМФЛ711

Флаута 4

7, 8

2

0

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

157.

УМКЛ712

Кларинет 4

7, 8

2

0

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

158.

УМТР713

Труба 4

7, 8

2

0

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

159.

/

УМОРК73

Оркестар 7

7

3

3

/

160.

/

УМПД78

Педагогија 1

7

2

2

/

161.

/

УММНГ72

Методика наставе 

гудачких инструмената 3

7

1

2

/

162.

/

УМКПГ714

Концертна пракса 4

7, 8

3

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

163.

УМВН711

Виолина 4

7, 8

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

164.

УМВЛ712

Виола 4

7, 8

2

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

165.

УМВИ713

Виолончело 4

7, 8

2

0

СВИ МОДУЛИ

166.

/

/

УМАМД84

Анализа музичког дела 4

8

2

2

167.

/

/

УМИМ86

Историја музике 6

8

2

2

168.

/

/

УМКМ85

Камерна музика 3

7, 8

2

4

169.

/

/

УМЕН89

Енглески језик 4

8

2

2

170.

/

/

УМИЗ8

Изборна група 8

8

/

2

/

/

/

/

УМИЗ8ПУ81

Психологија 

уметности 2

8

2

2

/

/

/

/

УМИЗ8ИН82

Информатика у уметности 2

8

2

2

МОДУЛ - КЛАВИР

/

171.

/

УМКВ81

Клавир 4

7, 8

1

22

/

172.

/

УММК82

Методика наставе клавира 4

8

1

2

/

173.

/

УМКП83

Концертна пракса 4

7, 8

3

4

/

174.

/

УМАС88

Анализа стилова 2

8

2

2

/

175.

/

УМХ87

Хор 8

8

1

1

/

176.

/

УМИЗ6

Изборна група 7

8

/

2

/

/

/

/

УМИЗ6КТ61

Контрапункт 2

8

2

2

/

/

/

/

УМИЗ6О62

Оркестрација 2

8

2

2

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

177.

/

УМОРК83

Оркестар 8

8

3

3

/

178.

/

УМПД88

Педагогија 2

8

2

2

/

179.

/

УММНД82

Методика наставе 

дувачких инструмената 4

8

1

2

/

180.

/

УМКПД814

Концертна пракса 4

7, 8

3

4

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

181.

УМФЛ811

Флаута 4

7, 8

2

22

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

182.

УМКЛ812

Кларинет 4

7, 8

2

22

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

183.

УМТР813

Труба 4

7, 8

2

22

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

184.

/

УМОРК83

Оркестар 8

8

3

3

/

185.

/

УМПД88

Педагогија 2

8

2

2

/

186.

/

УММНГ82

Методика наставе 

гудачких инструмената 4

8

1

2

/

187.

/

УМКПГ814

Концертна пракса 4

7, 8

3

4

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

188.

УМВН811

Виолина 4

7, 8

2

22

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

189.

УМВЛ812

Виола 4

7, 8

2

22

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

190.

УМВИ813

Виолончело 4

7, 8

2

22

Укупно часова активне наставе

41,72

 

УКУПНО ЕСПБ

60