Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ расписује конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Лица која желе да конкуришу у чланство Удружења ликовних уметника Косова и Метохије требало би да испуне следеће услове:

 • да су држављани/ке Србије који се самостално, професионално и активно баве стваралачким радом у области ликовних уметности и имају стално пребивалиште на територији Србије;
 • да имају завршен уметнички факултет или академију;
 • кандидати/киње који немају одговарајућу школску спрему могу конкурисати за члана УЛУКиМ-а ако су реализовали једну самосталну или учествовали на шест групних жирираних изложби, односно уметничких пројеката. Кандидати су у обавези да поднесу доказе, односно документацију о испуњавању наведених услова.
 • да радови кандидата/киња прођу стручну оцену Уметничког савета Удружења и задовоље следеће критеријуме: одговарајући уметнички квалитет рада и демонстрирану професионалност у форми презентације.

СВИ КАНДИДАТИ/КИЊЕЕ, на основу наведеног, дужни су да у дигиталном формату, у једном мејлу, не већем од 15МБ поднесу следеће материјале:

 • Пријаву за конкурс;
 • Скенирана документа: личну карту (у случају да је чипована потребно је доставити очитану верзију на којој је назначено пребивалиште које мора бити у Републици Србији) и доказ о држављанству РС; 
 • За кандидате/киње који су завршили уметнички факултет, односно неку од академија уметности, скенирану диплому или уверење о завршеној школи;
 • За кандидате/киње који немају одговарајућу школску спрему, а реализовали су једну или учествовали на шест жирираних групних изложби или пројеката, поднесе доказе, односно документацију о испуњавању наведених услова(каталоге са изложби или сл.).
 • Приказ уметничке активности у форми ПДФ презентације рада која не сме бити већа од 15 страна, а мора да садржи следеће информације:
  • име и презиме уметника/це;
  • радну и уметничку биографију (самосталне и групне изложбе, реализоване пројекте, учешћа у радионицама, стручни боравци и др);
  • одређени број радова зависно од области ликовне уметности којом се баве:
  • Сликари/ке – ДЕСЕТ СЛИКА (техника по избору); Сликари/ке треба да доставе и додатни материјал који је релевантан за њихов уметнички рад (до 10 цртежа, фотографија, колажа, видео записа, текстуалних материјала или сл.).
  • Вајари/ке – ШЕСТ СКУЛПТУРА (техника по избору); Вајари/ке треба да доставе и додатни материјал који је релевантан за њихов уметнички рад (до 10 цртежа, фотографија, колажа, видео записа, текстуалних материјала или сл.).
  • Графичари/ке – ДЕСЕТ ГРАФИКА (техника по избору); Графичари/ке треба да доставе и додатни материјал који је релевантан за њихов уметнички рад (до 10 цртежа, фотографија, колажа, видео записа, текстуалних материјала или сл.).
  • Уметници/е који стварају у области проширених медија – ШЕСТ РАДОВА И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА (медијум по избору); Уметници/е који стварају у области проширених медија треба да доставе и додатни материјал који је релевантан за њихов уметнички рад (до 10 цртежа, фотографија, колажа, видео записа, текстуалних материјала или сл.).
  • Кандидати/киње који се баве искључиво цртежом потребно је да поднесу ДЕСЕТ ЦРТЕЖА (техника по избору); Уметници/е који делују у домену цртежа треба да доставе и додатни материјал који је релевантан за њихов уметнички рад (до 10 скица, фотографија, колажа, видео записа, текстуалних материјала или сл.).

Кандидати/киње могу поднети и допунски материјал о свом стваралаштву (каталоге са изложби, wеб адресе, друштвене мреже, критике и др.)

Котизација у износу од 2.000,00 динара уплаћују сви они који подносе документацију за жирирање.

Доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара који покрива чланарину за прву годину и продукцију Изложбе Нових чланова уплаћују лица која прођу жирирање.

Уплата се врши на жиро рачун УЛУКиМ-а према следећим инструкцијама:

Сврха уплате: Технички трошкови – Пријем у чланство УЛУКиМ-а

Прималац: Удружење ликовних уметника Косова и Метохије

Број жиро рачуна: 205-170673-35

Без обзира на резултате жирирања котизација се не враћа.

Конкурсни материјал се доставља на мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  у периоду од   01.01.2023. до 31.01.2023.