Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Друштвено-хуманистичке науке – Науке о уметности -Музичка педагогија

Назив студијског програма

Музичка педагогија

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Музичка педагогија могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за музичку педагогију;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полoжу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани теоретичар уметности – музички педагог (Дипл. теор. умет.)

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Музичке педагогије.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Р

р.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем

Број часова

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

УМ6КЛ11

Клавир-облигат 1

I

1

0

 

3

2.

УМ6О12

Оркестрација 1

I

1

1

 

3

3.

УМ6С13

Солфеђо 1

I

2

1

 

4

4.

УМ6ИМ14

Историја музике 1

I

1

1

 

2

5.

УМ6Х15

Хор 1

I

3

0

 

3

6.

УМ6КО16

Контрапункт 1

I

2

0

 

4

7.

УМ6ХА17

Хармонија 1

I

2

0

 

4

8.

УМ6Д18

Дириговање 1

I

2

0

 

3

9.

УМ6И119

Изборни    предмет

 

I

 

 

 

 

 

 

УМ6И1Е11

Енглески  језик 1

I

2

0

 

2

 

 

УМ6И1Р12

Руски језик 1

I

2

0

 

2

10.

УМ6И220

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

УМ6И2МИ11

Музички

инструменти 1

I

1

0

 

2

 

 

УМ6И2ОН12

Основе

нотографије 1

I

1

0

 

2

11.

УМ6КЛ21

Клавир-облигат 2

II

1

0

 

3

12.

УМ6О22

Оркестрација 2

II

1

1

 

3

13.

УМ6С23

Солфеђо 2

II

2

1

 

4

14.

УМ6ИМ24

Историја музике 2

II

1

1

 

2

15.

УМ6Х25

Хор 2

II

3

0

 

3

16.

УМ6КО26

Контрапункт 2

II

2

0

 

4

17.

УМ6ХА27

Хармонија 2

II

2

0

 

4

18.

УМ6Д28

Дириговање 2

II

2

0

 

3

19.

УМ6И129

Изборни    предмет  А2

II

 

 

 

 

 

 

УМ6И1Е21

Енглески  језик 2

II

2

0

 

2

 

 

УМ6И1Р22

Руски језик 2

II

2

0

 

2

20.

УМ6И230

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

УМ6И2МИ11

Музички

инструменти 2

II

1

0

 

2

 

 

УМ6И2ОН12

Основе

нотографије 2

II

1

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

УМ6 КЛ31

Клавир-облигат 3

III

1

0

 

2

2.

УМ6О32

Оркестрација 3

III

2

1

 

4

3.

УМ6С33

Солфеђо 3

III

2

1

 

5

4.

УМ6ИM34

Историја музике 3

III

1

1

 

3

5.

УМ6Х35

Хор 3

III

3

0

 

3

6.

УМ6КО36

Контрапункт 3

III

2

0

 

4

7.

УМ6ХА37

Хармонија 3

III

2

0

 

4

8.

УМ6Д38

Дириговање 3

III

2

0

 

3

9.

УМ6И1И13

9

Изборни предмет  A3

III

 

 

 

 

 

 

УМ6И1Е31

Енглески језик 3

III

2

0

 

2

 

 

УМ6И1Р32

Руски језик 3

III

2

0

 

2

10.

УМ6 КЛ41

Клавир-облигат 4

IV

1

0

 

2

11.

УМ6О42

Оркестрација 4

IV

2

1

 

4

12.

УМ6С43

Солфеђо 4

IV

2

1

 

5

13.

УМ6ИМ44

Историја музике 4

IV

1

1

 

3

14.

УМ6Х45

Хор 4

IV

3

0

 

3

15.

УМ6КО46

Контрапункт 4

IV

2

0

 

4

16.

УМ6ХА47

Хармонија 4

IV

2

0

 

4

17.

УМ6Д48

Дириговање 4

IV

2

0

 

3

18.

УМ6И149

Изборни   предмет A4

 

IV

 

 

 

 

 

 

УМ6И1Е41

Енглески језик 4

IV

2

0

 

2

 

 

УМ6И1Р42

Руски језик 4

IV

2

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

УМ6СП51

Свирање хорских партитура 1

V

1

0

 

1

2.

УМ6С52

Солфеђо 5

V

2

1

 

3

3.

УМ6ИМ53

Историја музике 5

V

1

1

 

2

4.

УМ6Х54

Хор 5

V

3

0

 

2

5.

УМ6А55

Анализа музичког дела 1

V

1

1

 

2

6.

УМ6АВЛ56

Анализа вокалне литературе 1

V

2

0

 

2

7.

УМ6ХА57

Хармонија 5

V

2

0

 

2

8.

УМ6АР58

Аранжирање 1

V

1

1

 

2

9.

УМ6МНМ59

Методика музичке наставе 1

V

2

1

 

4

10.

УМ6МС60

Методика солфеђа 1

V

2

1

 

4

11.

УМ6МФ61

Музички фолклор 1

V

1

1

 

2

12.

УМ6И262

Изборни предмет

V

 

 

 

 

 

 

УМ6И2Д621

Дириговање 5

V

2

0

 

4

 

 

УМ6И2КО622

Контрапункт 5

V

1

0

 

4

13.

УМ6СП61

Свирање хорских партитура 2

VI

1

0

 

1

14.

УМ6С62

Солфеђо 6

VI

2

1

 

2

15.

УМ6ИМ63

Историја музике 6

VI

1

1

 

2

16.

УМ6Х64

Хор 6

VI

3

0

 

2

17.

УМ6А65

Анализа музичког дела 2

VI

1

1

 

2

18.

УМ6АВЛ66

Анализа вокалне литературе 2

VI

2

0

 

2

19.

УМ6ХА67

Хармонија 6

VI

2

0

 

2

20.

УМ6АР68

Аранжирање 2

VI

1

1

 

2

21.

УМ6МНМ69

Методика музичке наставе 2

VI

2

1

 

5

22.

УМ6МС70

Методика солфеђа 2

VI

2

1

 

4

23.

УМ6МФ71

Музички фолклор 2

VI

1

1

 

2

24.

УМ6И272

Изборни предмет

VI

 

 

 

 

 

 

УМ6И2Д721

Дириговање 6

VI

2

0

 

4

 

 

УМ6И2КО722

Контрапункт 6

VI

1

0

 

4

Укупно часова активне наставе

54

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.

УМ6А71

Анализа музичког дела 3

VII

1

1

 

2

2.

УМ6ПС72

Психологија 1

VII

2

0

 

3

3.

УМ6Х73

Хор 7

VII

3

0

 

2

4.

УМ6ПД74

Педагогија 1

VII

2

0

 

3

5.

УМ6И275

Изборни предмет Б1

VII

 

 

 

 

 

 

УМ6И2ИН71

Информатика   у

уметности 1

VII

2

0

 

4

 

 

УМ6И2ПУ72

Психологија

уметности 1

VII

2

0

 

4

6.

УМ6И376

Изборни предмет Ц1

VII

 

 

 

 

 

 

УМ6И3АР71

Аранжирање 3

VII

2

0

 

4

 

 

УМ6И3СП72

Свирање хорских

партитура 3

VII

1

0

 

4

7.

УМ6АВЛ77

Анализа вокалне литературе 3

VII

2

0

 

2

8.

УМ6С78

Солфеђо 7

VII

1

1

 

2

9.

УМ6АС79

Анализа стилова 1

VII

1

1

 

2

10.

УМ6И480

Изборна методика

VII

 

 

 

 

 

 

УМ6И4МНМ71

Методика  музичке

наставе 3

VII

2

1

 

6

 

 

УМ6И4МС72

Методика

солфеђа 3

VII

2

1

 

6

11.

УМ6А81

Анализа музичког дела 4

VIII

1

1

 

2

12.

УМ6ПС82

Психологија 2

VIII

2

0

 

3

13.

УМ6Х83

Хор 8

VIII

3

0

 

2

14.

УМ6ПД84

Педагогија 2

VIII

2

0

 

3

15.

УМ6И285

Изборни предмет Б2

VIII

 

 

 

 

 

 

УМ6И2ИН81

Информатика у

уметности 2

VIII

2

0

 

4

 

 

УМ6И2ПУ82

Психологија

уметности 2

VIII

2

0

 

4

16.

УМ6И386

Изборни предмет Ц2

VIII

 

 

 

 

 

 

УМ6И3АР81

Аранжирање 4

VIII

2

0

 

4

 

 

УМ6И3СП82

Свирање    хорских

партитура 4

VIII

1

0

 

4

17.

УМ6АВЛ87

Анализа вокалне литературе 4

VIII

2

0

 

2

18.

УМ6С88

Солфеђо 8

VIII

1

1

 

2

19.

УМ6АС89

Анализа стилова 2

VIII

1

1

 

2

20.

УМ6И490

Изборна методика

VIII

 

 

 

 

 

 

УМ6И4МНМ81

Методика  музичке

наставе 4

VIII

2

1

 

6

 

 

УМ6И4МС82

Методика

солфеђа 4

VIII

2

1

 

6

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60