Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља Ликовне уметностиВајарство  
Назив студијског програма Вајарство  
Трајање студијског програма 1 година (2 семестра)  
Број ЕСПБ 60  
Услови за упис на студијски програм Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.  
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма   Мастер ликовни уметник – Вајар  
Могућност наставка студија Докторске уметничке студије Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности  

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

ПРВА ГОДИНА

Ред

Бр

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

СИР

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УЛ3В91

Вајање 1

1

У

О

3

2

0

0

6

2.      

УЛ3Ц92

Цртање 9

1

У

ОЗ

2

2

 

0

4

3.      

УЛ3ИУ93

Историја националне уметности XX века 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

4.      

УЛ3ПУ94

Поетика уметности 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

5.      

УЛ3И495

Изборна група 9

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

УЛ3ИЗ9Г92

Графика 9

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9С92

Сликање Б5

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9ПЛ93

Плакат 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9ОК94

Опрема књиге 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

6.      

УЛ3МЛ95

Методика ликовног образовања 3

1

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

7.      

УЛ3ДВГ96

Студијски истраживачки рад 1

1

ТУ

О

 

 

 

3

3

8.      

УЛ3В01

Вајање 2

2

У

О

3

2

0

0

6

9.      

УЛ3Ц02

Цртање 10

2

У

ОЗ

2

2

 

0

4

10.    

УЛ3ИУ03

Историја националне уметности XX века 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

11.    

УЛ3ПУ04

Поетика уметности 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

12.    

УЛ3И405

Изборна група 10

2

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ3ИЗ9Г02

Графика 10

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9С02

Сликање Б6

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9ПЛ03

Плакат 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9ОК04

Опрема књиге 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

УЛ3МЛ05

Методика ликовног образовања 4

2

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

 

УЛ3СП07

Стручна пракса 2

2

ДХ

О

 

 

 

 

6

 

УЛ3ДГ08

Студијски истраживачки рад  2

2

ТУ

О

 

 

 

3

3

 

УЛ3ДГ09

Завршни рад

2

ТУ

О

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Статус предмета:

О – обавезан

ОЗ – обавезан заједнички

 

ИЗ – изборни