Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна, образовно - уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичких и драмских уметности.

Током 40 година постојања, Факултет уметности се развио у снажан образовни и уметнички центар Косова и Метохије, односно Србије, са преко 70 еминентних наставника и сарадника, и преко 20 сарадника у ваннаставним активностима.

Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије  који се темељи на принципима Болоњске декларације.

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова, што одговара периоду од 4 године (8 семестра), а утврђују се студијским програмом.

 

У оквиру Одсека ликовних уметности постоје следећи студијски програми:

 

У оквиру Одсека музичке уметности постоје следећи студијски програми:

У оквиру Одсека драмских  уметности постоји студијски програм

 

 Информатор за упис на основне академске студије на