Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметностиГрафика

Назив студијског програма

Графика

Трајање студијског програма

1 година (2 семестра)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер ликовни уметник– Графичар

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред

Бр

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

СИР

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УЛ2Г91

Графика 9

1

У

О

2

3

0

0

6

2.      

УЛ2Ц92

Цртање 9

1

У

ОЗ

2

2

 

0

4

3.      

УЛ2ИУ93

Историја националне уметности XX века 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

4.      

УЛ2ПУ94

Поетика уметности 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

5.      

УЛ2ИЗ9

Изборна група 9

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2ИЗ9СМ91

Вајање 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ2ИЗ9С92

Сликање Б5

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ2ИЗ9ПЛ93

Плакат 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ2ИЗ9ОК94

Опрема књиге 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

6.      

УЛ2МЛ95

Методика ликовног образовања 3

1

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

7.      

УЛ2ДВГ96

Студијски истраживачки рад 1

1

ТУ

О

 

 

 

3

3

8.      

УЛ01

Графика 10

2

У

О

2

3

0

0

6

9.      

УЛ2Ц02

Цртање 10

2

У

ОЗ

2

2

 

0

4

10.    

УЛ2ИУ03

Историја националне уметности XX века 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

11.    

УЛ2ПУ04

поетика уметности 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

12.    

УЛ2ИЗ10

Изборна група 10

2

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2ИЗ9СМ01

Вајање 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ2ИЗ9С02

Сликање Б6

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ2ИЗ9ПЛ03

Плакат 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ3ИЗ9ОК04

Опрема књиге 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

УЛ2МЛ05

Методика ликовног образовања 4

2

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

 

УЛ2СП07

Стручна пракса 2

2

ДХ

О

 

 

 

 

6

 

УЛ2ДГ08

Студијски истраживачки рад  2

2

ТУ

О

 

 

 

3

3

 

УЛ2ДГ09

Завршни рад

2

ТУ

О

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета:

О – обавезан; ОЗ – обавезан заједнички; ИЗ – изборни