Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Научна област у оквиру поља 

Друштвено – хуманистичке науке

Назив студијског програма

Музичка педагогија

Трајање студијског програма

1 године (2 семестара)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије четворогоришњег трајања, односно стечено најмање 240 ЕСПБ бодова на студијском програму Музичка педагогија

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Mастер теоретичар уметности

Могућност наставка студија

Специјалистичке научне

Докторске научне студије.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

ПРВИ СЕМЕСТАР

Р.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

СИР

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

МНР11

Методологија научног рада 1

1

TM

О

2

0

0

0

3

2.      

ИКТ12

Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1

1

AO

ОЗ

2

2

0

0

3

3.      

ХО13

Хор 9

1

СА

ОЗ

3

0

0

0

2

4.      

  СИР14

СИР

1,2

НС

О

0

0

0

8

8

5.      

     СП

Стручна пракса

1,2

СА

О

0

0

0

0

6

6.      

ЗР

Завршни рад

1,2

НС

 

 

 

 

 

10

7.      

ИЗГ15

Изборна група 1

1

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУ11

Поетика уметности 1

1

АО

ИЗ

1

1

0

0

2

КЛ12

Репродукција на клавиру  у музичкој настави 1

1

СА

И

1

0

0

0

2

А13

Аранжирање 5

1

СА

И

1

0

0

0

2

8.      

ИЗГ16

Изборна група 2

1

 

И

 

 

 

 

 

 

 

МТ15

Музичке технологије 1

1

СА

И

1

1

0

0

2

АСМ16

Анализа музике XX и  XXI века 1

1

СА

И

1

1

0

0

2

9.      

ИЗГМ17

Изборна методика

1

 

И

 

 

 

 

 

 

 

МНС17

Методика наставе солфеђа 5

1

ТМ

И

1

1

0

0

6

MМН18

Методика музичке наставе 5

1

ТМ

И

1

1

0

0

6

МТП19

Методика теоријских предмета 1

1

TM

И

1

1

0

0

6

ДРУГИ СЕМЕСТАР

10.   

МНР21

Методологија научног рада 2

2

TM

О

2

0

0

0

3

11.   

ИКТ22

Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2

2

AO

ОЗ

2

2

0

0

3

12.   

ХОР 23

Хор 10

2

СА

ОЗ

3

0

0

0

2

13.   

ИЗГ24

Изборна група 3

2

 

И

 

 

 

 

 

 

 

ПУ21

Поетика уметности 2

2

АО

ИЗ

1

1

0

0

2

КЛ22

Репродукција на клавиру у  музичкој настави 2

2

СА

И

1

0

0

0

2

А23

Аранжирање 6

2

СА

И

1

0

0

0

2

14.   

ИЗГ25

Изборна група 4

2

 

И

 

 

 

 

 

 

 

МТ25

Музичке технологије 2

2

СА

И

1

1

0

0

2

АСМ26

Анализа музике XX и  XXI века 2

2

СА

И

1

1

0

0

2

15.   

ИЗГМ126

Изборна методика 2

2

 

И

 

 

 

 

 

 

 

МНС27

Методика наставе солфеђа 6

2

ТМ

И

1

1

0

0

6

MМН28

Методика музичке наставе 6

2

ТМ

И

1

1

0

0

6

МТП29

Методика теоријских предмета 2

2

ТМ

И

1

1

0

0

6

 

 

Статус предмета:

О – обавезан; ОЗ – обавезан заједнички; ИЗ – изборни