Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану  је акредитована високошколска уметничко – истраживачка и образовна установа са основном мисијом реализације високо квалитетног образовног процеса у пољу уметности ( у области ликовних, музичких  и  драмских уметности), развојa уметничких знања из области уметности, припремања и јавног приказивања уметничких остварења из области ликовних, музичких и драмских уметности,  као и осигуравање једне од водећих позиција у региону за едукацију кадрова у ликовној и музичкој педагогији. 

Факултет уметности основан је 1973. године као Академија ликовних уметности, на основу Закона САП Косова и Одлуке Савета Универзитета у Приштини, школске 1975/76. године на Академији ликовних уметности основан је музички одсек, када је извршена промена назива у Академију уметности, а од 1989/90. основан је и одсек за драмску уметност. Од 1986. године ова установа носи назив Факултет уметности. Факултет уметности има три одсека-департмана: за Ликовну, Музичку и Драмску уметност. На Факултету се успешно организују Основне академске и Мастер академске студије у складу са акредитованим студијским програмима. 

Одсеци са смеровима:

Одсек-департман ликовних уметности:

Сликарство, Вајараство, Графика, Графички дизајн.

Одсек-департман музичке уметности: 

Музичка педагогија, Клавир, Флаута, Кларинет, Труба, Виолина, Виолa.

Одсек-департман драмских уметности:

 Глума.