Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља 

Музичка уметност 

Назив студијског програма

Извођачке уметности

Трајање студијског програма

1 године (2 семестара)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије четворогоришњег трајања, односно стечено најмање 240 ЕСПБ бодова, просечну општу оцену најмање 8,00 и просечну оцену најмање 8,00 из предмета који дефинишу струку  у зависности од модула-подмодула (клавир, флаута, кларинет, труба, виолина, виола или виолончело).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Mастер музички уметник

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

 

Р.бр.

Р.бр.

Р.бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

Сем.

Број

часова

СИР

ЕСПБ

ПРВИ СЕМЕСТАР

СВИ МОДУЛИ

1.

/

/

УМКМ95

Камерна музика 4

1,2

2

0

0

2.

/

/

УММН96

Методика музичке наставе 5

1

3

0

2

3.

/

/

УМИЗ9

Изборна група 9

1

/

/

2

/

/

/

/

УМИЗ9СК91

Социологија културе 1

1

2

0

2

УМИЗ9ПУ92

Поетика уметности 1

1

2

0

2

/

/

/

УМСИР

Студијски истраживачки рад 

1,2

0

6

0

МОДУЛ - КЛАВИР

/

4.

/

УМКВ91

Клавир 5

1,2

1

0

0

/

5.

/

УМКТ93

Корепетиција с читањем с листа 5

1

2

0

2

/

6.

/

УММК92

Методика наставе клавира 5

1

1

0

2

/

7.

/

УМКП94

Концертна пракса 5

1,2

3

0

0

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

8.

/

УМОРК93

Оркестар 9

1

3

0

3

/

9.

/

УММНД92

Методика наставе дувачких инструмената 5

1

1

0

2

/

10.

/

УМКПД94

Концертна пракса 5

1,2

3

0

0

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

11.

УМФЛ911

Флаута 5

1,2

2

0

0

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

12.

УМКЛ912

Кларинет  5

1,2

2

0

0

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

13.

УМТР913

Труба 5

1,2

2

0

0

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

14.

/

УМОРК93

Оркестар 9

1

3

0

3

/

15.

/

УММНГ92

Методика наставе гудачких инструмената 5

1

1

0

2

/

16.

/

УМКПГ94

Концертна пракса 5

1,2

3

0

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

17.

УМВН911

Виолина 5

1,2

2

0

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

18.

УМВЛ912

Виола 5

1,2

2

0

0

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

19.

УМВИ913

Виолончело 5

1,2

2

0

0

ДРУГИ СЕМЕСТАР

СВИ МОДУЛИ

20.

/

/

УМКМ05

Камерна музика 4

1,2

2

0

2

21.

/

/

УММН06

Методика музичке наставе 6

2

3

0

2

22.

/

/

УМИЗ10

Изборна група 10

2

/

/

2

/

/

/

/

УМИЗ10СК01

Социологија културе 2

2

2

0

2

УМИЗ10ПУ02

Поетика уметности 2

2

2

0

2

/

/

/

УМСИР10

Студијски истраживачки рад 

1,2

0

6

6

/

/

/

УМСП

Стручна пракса

1,2

0

0

6

/

/

/

УМЗР

Завршни рад

1,2

0

0

11

МОДУЛ - КЛАВИР

/

23.

/

УМКВ01

Клавир 5

1,2

1

0

15

/

24.

/

УМКТ03

Корепетиција с читањем с листа 6

2

2

0

2

/

25.

/

УММК02

Методика наставе клавира 6

2

1

0

2

/

26.

/

УМКП04

Концертна пракса 5

1,2

3

0

4

МОДУЛ – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

27.

/

УМОРК03

Оркестар 10

2

3

0

3

/

28.

/

УММНД02

Методика наставе дувачких инструмената 6

2

1

0

2

/

29.

/

УМКПД04

Концертна пракса 5

1,2

3

0

4

ПОДМОДУЛ - ФЛАУТА

/

/

30.

УМФЛ011

Флаута 5

1,2

2

0

13

ПОДМОДУЛ - КЛАРИНЕТ

/

/

31.

УМКЛ012

Кларинет  5

1,2

2

0

13

ПОДМОДУЛ - ТРУБА

/

/

32.

УМТР013

Труба 5

1,2

2

0

13

МОДУЛ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

/

33.

/

УМОРК03

Оркестар 10

2

3

0

3

/

34.

/

УММНГ02

Методика наставе гудачких инструмената 6

2

1

0

2

/

35.

/

УМКПГ04

Концертна пракса 5

1,2

3

0

4

ПОДМОДУЛ - ВИОЛИНА

/

/

36.

УМВН011

Виолина 5

1,2

2

0

13

ПОДМОДУЛ - ВИОЛА

/

/

37.

УМВЛ012

Виола 5

1,2

2

0

13

ПОДМОДУЛ - ВИОЛОНЧЕЛО

/

/

38.

УМВИ013

Виолончело 5

1,2

2

0

13

Укупно часова активне наставе

43,42

 

  Укупно ЕСПБ

60