Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Сликарство

Трајање студијског програма

1 година (2 семестра)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер ликовни уметник – Сликар

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред

Бр

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УЛ1С91

Сликање А9

1

У

О

2

3

0

0

6

2.      

УЛ1Ц92

Цртање 9

1

У

ОЗ

2

2

 

0

4

3.      

УЛ1ИУ93

Историја националне уметности XX века 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

4.      

УЛ1ПУ94

Поетика уметности 1

1

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

5.      

УЛ1МЛ95

Методика ликовног образовања 3

1

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

6.      

УЛ1ИЗ9

Изборна група 9

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1ИЗ9СМ91

Вајање 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9Г92

Графика 9

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9ПЛ93

Плакат 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9ОК94

Опрема књиге 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

3

7.      

УЛ1ДГ96

Студијски истраживачки рад 1

1

ТУ

О

 

 

 

3

3

8.      

УЛ1С01

Сликање А10

2

У

О

2

3

0

0

6

9.      

УЛ1Ц02

Цртање 10

2

У

ОЗ

2

2

 

0

4

10.    

УЛ1ИУ03

Историја националне уметности XX века 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

3

11.    

УЛ1ПУ04

поетика уметности 2

2

ДХ

ОЗ

1

1

 

0

2

12.    

УЛ1ИЗ10

Изборна група 10

2

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1ИЗ9СМ01

Вајање 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9Г02

Графика 10

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9ПЛ03

Плакат 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

 

 

УЛ1ИЗ9ОК04

Опрема књиге 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

3

13.    

УЛ1МЛ05

Методика ликовног образовања 4

2

ДХ

ОЗ

1

1

1

0

4

14.    

УЛ1СП07

Стручна пракса 2

2

ДХ

О

 

 

 

 

6

15.    

УЛ1ДГ08

Студијски истраживачки рад  2

2

ТУ

О

 

 

 

3

3

16.    

УЛ1ДГ09

Завршни рад

2

ТУ

О

 

 

 

0

4

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета:

О – обавезан

ОЗ – обавезан заједнички

 

ИЗ – изборни