Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Драмске и аудио-визуелне уметности

Назив студијског програма

Глума

Трајање студијског програма

1 године (2 семестара)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер драмски и аудио-визуелни уметник - Глумац

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије

Специјалистичке академске студије из области драмских и аудио-визуелних уметности

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

СИР

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УГГ91

Глума 9

I

У

О

3

2

 

 

7

2.       

УГД92

Дикција 9

I

ТУ

О

1

1

 

 

4

3.       

УГСП93

Сценски покрет 7

I

У

О

1

1

 

 

3

4.       

УГКД94

Кореодрама 1

I

ТУ

О

1

1

 

 

4

5.       

УГИГ5

Изборна група 5

I

 

И

 

 

 

 

 

 

 

УГИГ5СК91

Социологија културе 1

I

ДХ

ИЗ

1

1

 

 

3

 

 

УГИГ5ПУ92

Поетика уметности 1

I

ДХ

ИЗ

1

1

 

 

3

6.       

УГИГ6

Изборна група 6

I

 

И

 

 

 

 

 

 

 

УГИГ6УД93

Увод у драматургију 1

I

У

ИЗ

1

1

 

 

3

 

 

УГИГ6ОПР94

Основи позоришне режије 1

I

У

ИЗ

1

1

 

 

3

7.       

УГДГ97

Студијски истраживачки рад 1

I

 

О

 

 

 

6

4

8.       

УГГ01

Глума 10

II

У

О

3

2

 

 

7

9.       

УГД02

Дикција 10

II

ТУ

О

1

1

 

 

4

10.     

УГСП03

Сценски покрет 8

II

У

О

1

1

 

 

3

11.     

УГМП04

Кореодрама2

II

ТУ

О

1

1

 

 

4

12.     

УГИГ7

Изборна група 7

II

 

И

 

 

 

 

 

 

 

УГИГ7СК01

Социологија културе 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

 

 

УГИГ7ПУ02

Поетика  уметности 2

II

ДХ

ИЗ

1

1

 

 

3

13.     

УГИГ8

Изборна група 8

II

 

И

 

 

 

 

 

 

 

УГИГ8Д93

Увод у драматургију 2

II

У

ИЗ

1

1

 

 

3

 

 

УГИГ8ОПР94

Основи позоришне режије 2

II

У

ИЗ

1

1

 

 

3

14.     

УГДГ06

Студијски истраживачки рад 2

II

 

О

 

 

 

6

4

15.     

УГДГ07

Завршни рад

II

 

ОИ

 

 

 

0

4

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Статус предмета:

О – обавезан; ОЗ – обавезан заједнички; ИЗ – изборни