Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Консултације за пријемни испит на Факултету уметности, за академску 2022/2023. годину

Факултет уметности организује припремну и консултативну наставу за све потенцијалне кандидате за упис на Основне академске студије. Консултације за полагање Испита за проверу склоности и способности за академску 2022/2023. годину одржаваће се путем онлајн платформе и у просторијама Факултета уметности.