Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Програм Међународног научног скупа „Традиционално и савремено у уметности и образовању”

Програм (ћирилица/latinica) Међународног научног скупа „Традиционално и савремено у уметности и образовању” Факултет уметности Универзитета у Приштини ‒ Косовској Митровици 8 – 10. новембар 2019.

Одржан I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању”

На Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, од 4. до 6. новембра, одржан је I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању”.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

Мр Зоран Фуруновић, редовни професор, декан Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Програмски и Организациони одбор скупа Традиционално и савремено у уметности и образовању 2019.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

1. Проф. мр Зоран Фуруновић, декан, Факултет уметности Универзитета у Приштини‒Косовској Митровици, Србија, председник Програмског одбора 
2. Проф. др Елени Мури, Технолошко едукативни институт у Атини (TEI of Athens), Грчка

I међународни научни скуп „Традиционалнo и савременo у уметности и образовању“

Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици  организује I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању” који ће се одржати од 4. до 6. новембра 2016. године у Косовској Митровици.

Позив за учешће на I међународном научном скупу „Традиционалнo и савременo у уметности и образовању“

Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици организује I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању” који ће се одржати од 4. до 6. новембра 2016. године на Факултету уметности у Косовској Митровици.

Programski i Organizacioni odbor skupa "Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju" 2019.

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA

1. Prof. mr Zoran Furunović, dekan, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini‒Kosovskoj Mitrovici, Srbija, predsednik Programskog odbora
2. Prof. dr Eleni Muri, Tehnološko edukativni institut u Atini (TEI of Athens), Grčka

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

Мр Зоран Фуруновић, редовни професор, декан, Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, председник Програмског одбора